Co-Sourcing

Hét alternatief voor outsourcing!

Zelf de regie houden over uw ICT-infrastructuur afdeling(en), maar dan zonder de zorgen van continuïteit in uw bezetting? Met Co-Sourcing garandeert YaWorks uw bezetting en borgen wij de continuïteit en kwaliteit van uw afdeling.

Het aantrekken van IT specialisten binnen de expertisegebieden Networking, Storage en Virtualisatie is voor veel organisaties problematisch. De juiste beheerders, designers of specialisten weten te vinden is vaak al lastig genoeg. U spendeert hier veel tijd aan en eindigt met een kandidaat die krap aan voldoet (vaak ook echt niet meer dan dat). Vervolgens moet u uw specialisten ook weten te behouden in een markt waar de mogelijkheden voor hen letterlijk voor het oprapen liggen. Samengevat investeert u dus veel tijd in randzaken die u afhouden van uw corebusiness en loopt u in de tussentijd nog een continuïteitrisico ook.

Bezettingsproblemen hebben legio oorzaken. Hoewel outsourcing soms uitkomst biedt, geeft u daarmee ook een stuk waardevolle regie en grip op snelheid uit handen. Met Co-sourcing behoudt u de regie juist zelf, maar brengt u op basis van resultaatverplichting alle randzaken buiten de deur:

Gegarandeerde Bezetting
Nooit meer (structureel) onderbezet omdat u een vacature maar niet ingevuld krijgt. Samen bepalen we een minimale bezetting en daar committeren wij ons aan op basis van resultaatverplichting. Waarom wij dat wel kunnen? Omdat deze specialisten het hart vormen van onze corebusiness en het bereik van ons netwerk binnen de niche zeer groot is.

Gegarandeerde Flexibiliteit
U bent 100% flexibel: u zit nooit meer ‘vast’ aan werknemers waar u afscheid van wilt nemen. Ziet u uw werkpakket krimpen, dan schakelen we terug – ziet u groei dan schalen we weer op. En dat alles razendsnel. Uiteraard kiest u zelf welke posities u wilt sourcen en welke niet. 100% flexibel dus.

Gegarandeerde Kwaliteit
YaWorks staat voor kennis en kwaliteit. We hebben beschikking over de meest ervaren en kundige specialisten. Kennis is ons primaire product is en we investeren daar dan ook continu in: in studie en certificeringen, in een eigen testomgeving, in relaties met belangrijke vendoren en kennissessies over de laatste ontwikkelingen. Bovendien kijken ons specialisten steeds weer in verschillende keukens mee.

YaWorks biedt flexibele oplossingen voor het inzetten van tijdelijke en vaste specialisten. Wij selecteren de beste mensen, die over de juiste combinatie beschikken van in-depth technische kennis én persoonlijke skills die passen in uw organisatie.