Infra Discovery

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat u het totale overzicht heeft over uw netwerkinfrastructuur. Sterker nog, ieder willekeurig datacenter heeft gemiddeld 15 tot 20% aan onbekende componenten draaien die ofwel niemand gebruikt of waarvan niemand weet aan wie die componenten toebehoren. Zoals de naam doet vermoeden, helpt onze Infra Discovery dienst u om een compleet inzicht te krijgen in uw netwerkinfrastructuur. Uw componenten, topologie en verkeersstromen worden door onze consultants met speciaal daarvoor bestemde tooling helder en compleet inzichtelijk gemaakt. YaWorks onderscheidt drie soorten Discovery-diensten: Network-, Asset -en Traffic Discovery.

Netwerk Discovery Inventariseert alle netwerkelementen zoals routers en switches (en de details zoals model, Memory, storage, serienummers) en creëert een map/overzicht van hun koppelingen. Daarbij wordt o.a. EoX status inzichtelijk t.b.v. compliancy of voeding tbv monitoringsysteem;
Asset Discovery Spoort alle IP enabled nodes op die op uw netwerk aangesloten zijn en detecteert het type. Apparaten zoals computers, servers, printers vallen allemaal binnen die scope. Iedere host kan gescand worden op open/actieve poorten. 
Traffic Discovery Observeert verkeersstromen op het netwerk en creëert een flowchart die de datadistributie weergeeft over verschillende locaties, of type services (http, FTP etc). 

Voor wie / wanneer interessant?

De Infra Discovery-dienst is interessant voor organisatie die willen beschikken over een compleet en reëel beeld van hun netwerk. Uitermate geschikte aanleidingen voor Discovery-projecten zijn organisaties die: 

  • geen inzicht hebben in hun netwerkapparatuurinventaris;
  • hun datacenter(s) willen verhuizen, upgraden of consolideren. Traditionele inventarisatie duurt immers vaak te lang en is daardoor duur. Allerlei componenten binnen het datacenter moeten worden ontdekt: servers, databases, allerlei services enzovoorts; 
  • bepaalde bedrijfsonderdelen willen ontvlechten, waardoor afhankelijkheden in de infrastructuur tussen de te ontvlechten onderdelen inzichtelijk gemaakt moeten worden;
  • bepaalde bedrijfsonderdelen willen integreren (door fusies en overnames bijvoorbeeld); 
  • die issues hebben met Quality of Network Service (QoS) en die dit willen verbeteren.
YaWorks consultants kunnen u helpen met het in kaart brengen van uw IT-infrastructuur, of onderdelen daarvan. Zo is het mogelijk om een Health Check te doen op uw netwerk, maar ook om bijvoorbeeld de dekkingsgraad van het Wireless netwerk in kaart...
Hoe staat het eigenlijk met de gezondheid van uw ICT-infrastructuur? Dé centrale vraag binnen onze Health Check Services. Op basis van een vaste prijs (maatwerk) onderzoeken wij uw Netwerk, Storage en (virtuele) systemen op zwaktes, performance en...
Mobiliteit en Bring Your Own Device (BYOD) zorgen voor een grote toename in de behoefte aan Wireless oplossingen bij onze klanten. Het optuigen van een Wireless (Access) netwerk behelst echter vaak meer dan alleen het ophangen van wat Access Points...