Smart Networks

Connectiviteit is de stroom van informatie waarmee IT tot leven komt. Hierdoor staan organisaties, apparaten, applicaties, diensten, processen en services niet los, maar met elkaar in verbinding. We noemen het Smart Networks: het ‘zenuwstelsel’ waarop u (bijna) al uw geautomatiseerde processen en functionaliteiten kunt aansluiten. 

Bij het inrichten van een Smart Network gaan we niet uit van techniek of infrastructuur, maar van wat u als organisatie of dienst nodig heeft. Hamvraag daarbij is: door welke verbindingen krijgt uw business meer wind in de zeilen?

Met Smart Networks van YaWorks beschikt u over een fluïde IT-architectuur, die meebeweegt met ontwikkelingen en die u makkelijk en snel kunt uitbreiden of aanpassen. Doordat we complexiteit tot het uiterste reduceren, neemt de stabiliteit van uw netwerk toe en is het ook makkelijker te onderhouden.

Onze Smart Networks – de naam zegt het al – zijn intelligent en tot op zekere hoogte zelfsturend. Stel dat u wijzigingen moet doorvoeren dan kan dat vaak geautomatiseerd, waardoor u meer tijd overhoudt voor uw core business. 

Wilt u weten hoe Smart Networks uw business kunnen boosten?

Expertises

Nieuws