Back-up & Restore

Business Continuity

Een garantie voor continuïteit is tegenwoordig eerder noodzaak dan luxe. Stelt u zich eens voor dat al uw waardevolle data en applicaties verdwenen zijn – inderdaad: een enge gedachte. Storage wordt daarom vaak in één adem genoemd met Back-Up en - wellicht belangrijker nog – Restore-mogelijkheden. In de moderne ICT infrastructuur zijn hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid essentiële uitgangspunten om blijvend in uw business behoeften te kunnen voorzien. Het inregelen van Business Continuity en Disaster Recovery biedt dan ook gehoor aan de beschikbaarheid- en betrouwbaarheidsvereisten die uw business aan de infrastructuur stelt. YaWorks helpt u om BCM zowel technisch als procesmatig op een zo efficiënt mogelijke manier te implementeren of te optimaliseren. 

Onze expertise 
YaWorks is deskundig is het opzetten, ontwerpen en implementeren van Backup (restore) & Disaster Recovery-oplossingen en -methodieken. Onze expertise is daarbij tweeledig: enerzijds beschikken we over technisch inhoudelijke product & toolkennis met betrekking tot toonaangevende vendoren zoals VEEAM, CommVault, Symantec, NetApp, EMC en HP; anderzijds is procesmatige expertise ruim vertegenwoordigd aangaande het inregelen van procedures of draaiboeken bij calamiteiten zodat u uw Business Continuity Management uitkristalliseert (en zaken definieert als maximaal dataverlies, maximale hersteltijd (RTO) enzovoorts).

Focus Technologies & Partners 
Back-up & Restore Partners

Expertises

Nieuws