YaWorks Projects gecertificeerd voor CO2 Prestatieladder Niveau 3!

YaWorks (Projects) bedient in samenwerking met Thales Transportation Systems het account Prorail. Opgenomen in het contract is de verplichting om te voldoen aan de eisen van de CO2 prestatieladder. We zijn in 2015 gestart met een aantal activiteiten en we hebben nu de officiele niveau 3 certificering toegekend gekregen! Kijk voor meer informatie op http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=982 

In de beoordeling werd gekeken naar de 4 volgende aspecten:
1. Inzicht in verbruik:
Het opstellen van een CO2 footprint en daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van het bedrijf. Hierbij wordt binnen onze branche (verlenen van kennis en diensten, zonder levering van goederen) gekeken naar vervoer (auto’s en vliegtuig) en de bedrijfslocatie van hoofdkantoor YaWorks in Amsterdam.
2. CO2-reductie:
De ambitie van het bedrijf om de CO2-uitstoot te verminderen en welke acties hiervoor worden bedacht en tot uitvoer gebracht.
3. Transparantie:
De wijze waarop een bedrijf intern en extern communiceert over haar CO2-footprint en reductiedoelstellingen.
4. Deelname aan initiatieven (in sector of keten):
In hoeverre neemt de organisatie deel aan initiatieven van bijvoorbeeld klanten en leveranciers om CO2 te reduceren?

YaWorks Projects heeft op dit moment een goede nulmeting op basis van de cijfers van 2015 en 2016. Voor 2018 heeft YaWorks Projects nieuwe doelen gesteld. In de komende drie jaar (gemeten vanaf referentiejaar tot aan herbeoordeling) wil YaWorks Projects 6% minder CO2 uitstoten.
 
NB: Uiteraard wordt deze doelstelling gerelateerd aan aantal FTE om de voortgang in CO2-reductie te monitoren.
 
De vervolgstappen zijn:
Niveau 3 behouden voor YaWorks Projects (2017 en 2018);
Nagaan hoe YaWorks als geheel op Niveau 3 gecertificeerd kan worden (ntb);
Nagaan hoe YaWorks als geheel op Niveau 5 gecertificeerd kan worden (ntb).
 
Heb je vragen over hoe YaWorks CO2-uitstoot verder gaat terugdringen in de toekomst? Neem dan contact op met YaWorks via info@yaworks.nl of 020 664 64 51