YaWorks gaat ook ketenpartners betrekken in CO2-reductie

YaWorks gaat ook ketenpartners betrekken in CO2-reductie

YaWorks Capital heeft een ambitieus doel om in 2017 niveau 5 te behalen op de CO2-Prestatieladder. Dit betekent onder andere dat wij naast ons eigen energieverbruik ook het energieverbruik van onze ketenpartner onder de loep gaan nemen en in samenwerking met partners bekijken waar winst te behalen is.

CO2 -footprint over de eerste helft van 2017
Inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om heldere doelstellingen voor de toekomst te formuleren. YaWorks Capital berekent daarom ieder half jaar de CO2-footprint. In de eerste helft van 2017 (H1) is in totaal 252,6 ton CO2 uitgestoten, waarvan 211,2 ton in scope 1 en 41,5 ton in scope 2. Zie hieronder de grafieken met de CO2-footprint over 2016 en over de eerste helft van 2017.

Scope 1

Brandstof wagenpark (diesel)  2016 – 328,5
2017 (H1) – 160,8
Brandstof wagenpark (benzine) 2016 – 94,5
2017 (H1) – 50,3

Scope 2

Elektriciteitsverbruik (grijze stroom) 2016 – 30,7
2017 (H1) – 15,4
Elektraverbruik wagenpark 2016 – 3,8
2017 (H1)– 1,4
Zakelijke km’s privéauto’s (brandstoftype onbekend) 2016 – 28,1
2017 (H1) – 10,6
Zakelijke km openbaar vervoer  2016 – 0,2
2017 (H1) – 0,3
Vliegreizen 700 – 2500 2016 – 0,5
2017 (H1) – 0,5
Vliegreizen >2500  2016 – 5,1
2017 (H1) – 13,3

Totale CO2 uitstoot scope 1 & 2 

Relatieve CO2  uitstoot (ton CO2  per miljoen €) 2016 – 28,9
2017 (H1) – 24,53

Voortgang in reductie 
Wanneer we de uitstoot van CO2 relateren aan de omzet, dan zien we dat YaWorks Capital B.V. in de eerste helft van 2017 een reductie van 14% heeft behaald t.o.v. 2016. Dit heeft vooral te maken met de relatieve reductie in brandstofverbruik. Deze is minder hard gegroeid dan de omzet.
 
CO2-reductiedoelstelling
Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:
 
YaWorks Capital B.V. heeft de ambitie om in 2018 5% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2015.

Om het verbruik binnen de keten van de werkzaamheden inzichtelijk te maken wordt er jaarlijks een scope 3 analyse uitgevoerd voor de meest relevante partners uit de keten. 

    Activiteit binnen categorie Aanwezig binnen keten (ja / nee /n.v.t.) Afgedekt in scope 1 / 2
(ja / nee)
Project-gerelateerd
(ja / nee)
Omvang in CO2 (ton) Beïnvloedbaar
(ja / matig / nee)
Ranking
Upstream Scope 3 Emissions
1 Aangekochte diensten inhuur personeel ja nee ja 1.660 matig 1
1 Aangekochte goederen auto's ja nee ja 610 matig 1
1 Aangekochte goederen auto's ja nee nee 407 matig 1
4 Upstream transport en distributie levering goederen ja nee deels 60 ja 3
7 Woon-werkverkeer   ja nee nee 208   2

Grafiek: scope 3 emissies
 
Tips!

  • Autobestuurder kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het reduceren van het gezamenlijke brandstofverbruik. Onder andere door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer.
  • Doe lichten en beeldschermen uit na het verlaten van een kantoorpand.

Wil je meer weten over het CO2-reductiebeleid van YaWorks Of heb je een idee hoe we ketenpartners kunnen uitdagen om ook hun CO2-uitstoot te verminderen? Neem dan contact op met administratie@yaworks.nl.