YaWorks heeft het CO2-bewust Certificaat Niveau 5 behaald!

CO2-bewust Certificaat Niveau 5

De afgelopen tijd hebben we regelmatig gepubliceerd over de doelstellingen die YaWorks zich heeft gesteld op het gebeid van CO2-reductie. Na het behalen van niveau 3, zijn we opnieuw gestart met het creëren van inzicht in de CO2-uitstoot van YaWorks. Er zijn ambitieuze plannen geformuleerd en deze zijn door een externe auditor getoetst. Na groen licht van de auditor hebben we nu officieel het niveau 5 certificaat toegekend gekregen. Naast het in kaart brengen van de eigen CO2-uitstoot, wordt er bij Niveau 5 ook gekeken naar de ketenverantwoordelijkheid. Leveranciers worden ook uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. (Bron: SKAO)

De CO2-Prestatieladder geeft vier invalshoeken aan, waarop het CO2-reductiebeleid gebaseerd is: Inzicht, Reductie, Transparantie en Participatie. Voornamelijk op het gebied van reductie is er winst te behalen. De totale CO2-uitstoot van YaWorks Capital bedraagt 491,61 ton CO2. Daarmee valt YaWorks qua CO2-uitstoot in de categorie klein bedrijf.

Met deze analyse in het achterhoofd is een doelstelling voor 2018 opgezet:
YaWorks Capital wil in 2018 ten opzichte van 2015 5% minder CO2 uitstoten

Met als extra reductiedoelstelling in de keten van het woon-werkverkeer:
YaWorks Capital wil in 2018 de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer met 3% verminderen

Vooralsnog zijn we op zeer goede weg, met het CO2-Bewust Certificaat Niveau 5.

Meer weten?
Wil je meer weten over de CO2-reductiedoelstellingen van YaWorks, neem dan contact op via info@yaworks.com

CO2-Bewust Certificaat Niveau 5

YaWorks - CO2 Bewust Certificaat Niveau 5