YaWorks zet ambitieuze plannen door om CO2-reductie te realiseren

YaWorks zet ambitieuze plannen door om CO2-reductie te realiseren

Energiebeleid
Afgelopen jaar heeft YaWorks Capital B.V. niveau 5 behaald op de CO2 Prestatieladder! Dit betekent dat wij naast ons eigen energieverbruik ook letten op de leveranciers waar wij mee werken. 

CO2-footprint 2017
Inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Om dit te realiseren wordt ieder half jaar de CO2-footprint berekend. 
In 2017 is in totaal 462 ton CO2 uitgestoten, waarvan 389,4 ton in scope 1 en 72,3 ton in scope 2. Onderstaand de grafiek met de CO2-footprint van 2017.

Voortgang in reductie Wanneer we de uitstoot van CO2 relateren aan de omzet zien we dat YaWorks Capital B.V. in 2017 een reductie van 20% heeft behaald t.o.v. 2016 en 21% t.o.v. 2015. Dit heeft vooral te maken met de relatieve reductie in brandstofverbruik. Deze is in 2017 minder hard gestegen dan de omzet. Het gebruik van elektra is in 2017 iets gestegen maar zal, met behulp van de nieuwe tijdschakelaars, vanaf komend jaar verminderen. 

Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

YaWorks Capital B.V. heeft de ambitie om in 2018 5% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2015.

Naast het eigen verbruik kijken wij ook naar het verbruik in onze keten. Zo brengen we in kaart wat we jaarlijks inkopen, en aan afval afvoeren. Nog belangrijker is ons woon-werkverkeer. Daarom zijn wij in gesprek met onze leasemaatschappijen om te kijken naar mogelijkheden om de uitstoot van ons woon-werk verkeer te verminderen. Hiervoor hebben wij de volgende doelstelling opgesteld: YaWorks Capital wil in 2018 de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer met 3% verminderen.

Wilt u meer weten over ons CO2-beleid? Hier leest u alles over onze CO2-reductieplannen.