Duurzaamheid

YaWorks wil actief bijdragen aan een leefbare en duurzame maatschappij en is actief bezig met het terugdringen van haar CO2-footprint. YaWorks wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van fossiele brandstoffen ten gevolge van de levering van haar diensten substantieel verminderen.

Sinds 2015 heeft YaWorks het energieverbruik gemonitord en het precieze verbruik gerapporteerd. Er zijn sinds de start van de metingen actief maatregelen ingevoerd om de CO2-uitstoot te beperken. Binnen het opgestelde CO2-reductieprogramma heeft YaWorks de doelstelling voor 2016 om te voldoen aan de CO2-prestatieladder niveau 3 van SKAO behaald. Meer informatie over de CO2-Prestatieladder kunt u vinden op de website van de SKAO.

In 2016 en 2017 zijn we gestart met een nieuw programma met als doelstelling om de gehele YaWorks organisatie (YaWorks Capital B.V.) te laten voldoen aan de eisen van de CO2 prestatieladder niveau 5. We zijn gestart met de maatregelen om deze ambitieuze doelstelling te behalen in 2017 en een substantiële bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze diensten. 

Duurzaamheid