Blog

jan. 2021

Profiteert u maximaal van Network Automation?

Veel bedrijven zijn al jaren bezig met netwerkautomatisering, maar de laatste tijd gaan de ontwikkelingen heel snel. Niet alleen omdat met Network Automation processen efficiënter worden en de kans op fouten vermindert, maar ook omdat - met alsmaar stijgende kosten en het gebruik van steeds meer applicaties - het onmogelijk wordt om alles handmatig aan te sturen.
Om mee te komen in de digitale wereld is het onvermijdelijk om netwerk automation in te zetten om complexiteit te verminderen en concurrerend te blijven.

COVID-19 brengt nieuwe uitdagingen.
Nu veel bedrijven een thuiswerk-policy hebben ingesteld is het lastig voor IT-teams om fysiek toegang krijgen tot locaties. Met de inzet van automation krijgen zij op afstand veilig toegang tot het datacenter om updates door te voeren en thuiswerken te ondersteunen. Netwerkflexibiliteit is hierbij essentieel om snel bij belangrijke gegevens te komen.

Wat is de beste aanpak?
Het belangrijkste aandachtspunt bij automation is om de netwerkprestaties in stand te houden – of te verbeteren – en de beveiliging te optimaliseren. Maar de uitdaging is dat er een grote verscheidenheid aan netwerkarchitecturen bestaat. Ook maken de verschillende domeinen, en verschillende leveranciers van hardware en software het er niet makkelijker op.

Er is helaas geen holy grale voor het automatiseren van het netwerk, waarmee je moeiteloos over kan stappen. Het blijft maatwerk, waarbij het IT-team het beste eerst kan afwegen welke processen en (tijdrovende) taken de meeste baat hebben bij automation en welke het makkelijkst kunnen worden geautomatiseerd met de beschikbare tools. Een valkuil hierbij is om meteen een groot project op te starten, met te weinig overzicht en er te weinig wordt gekeken naar de capaciteit van bestaande middelen.

Als je network automation goed inricht kan je maximaal profiteren van de voordelen:

  • Tijdsbesparing om taken voor netwerkbeheer uit te voeren
  • Minder menselijke fouten die uitval kunnen veroorzaken
  • Snellere identificatie van oorzaken van netwerkvertragingen
  • Betere netwerkprestaties dankzij minder configuratiefouten
  • Minder security issues

Door de complexiteit van de meeste netwerken en de uitdagingen op het gebied van netwerkbeveiliging, is het lastig om alles volledig te automatiseren. De digitale transitie naar netwerkautomatisering kost tijd. Onze consultants kennen de valkuilen en ondersteunen IT-teams om aan cherry picking te doen. Het is altijd een afweging welke tools het beste toegepast kunnen worden om de bedrijfsdoelstellingen te halen, en met een goede kennispartner wordt de keuze voor welke specifieke elementen van automatisering als eerste moeten worden aangepakt makkelijker.

Intussen komen er steeds nieuwe technische mogelijkheden om met netwerkautomatisering het netwerk te optimaliseren beschikbaar. Daarom is het aan te raden om regelmatig met uw IT-team het netwerk te evalueren en te beoordelen of u kunt profiteren van deze nieuwe mogelijkheden. De consultants van YaWorks zijn altijd op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen en wij adviseren u hier natuurlijk graag bij.

Deel op