Proclaimer

YaWorks doet haar uiterste best de informatie op deze website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie streven we altijd een zo groot mogelijke zorgvuldigheid na. Hoe dan ook, wij blijven altijd verantwoordelijk voor wat er op onze website staat.

Het kan voorkomen dat je toch iets tegenkomt dat niet klopt of dat er iets niet goed werkt op de website. Wij stellen het dan bijzonder op prijs als je dat ons wil laten weten via info@yaworks.nl of 020-664 64 51.

Voor onze website gebruiken we zowel eigen als rechtenvrije foto’s. De rechten van de eigen foto's blijven altijd in handen van YaWorks of de rechthebbende, net als alle andere rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot alles wat er op de website staat. Geen van deze rechten gaan over op gebruikers/bezoekers van onze website.
De rechtenvrije foto's zijn o.a. afkomstig van onze klanten en uit fotobank Shutterstock.  De website en alle inhoud mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is voor gebruikers en bezoekers niet toegestaan iets van de website over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YaWorks.