YaWorks en MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij YaWorks zijn we actief bezig met het terugdringen van onze CO2-footprint. Hiervoor maken we gebruik van het managementsysteem CO2 Prestatieladder. We willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van fossiele brandstoffen ten gevolge van de levering van onze diensten substantieel verminderen.

Het CO2-reductieprogramma

Sinds 2015 heeft YaWorks het energieverbruik gemonitord, het precieze verbruik gerapporteerd en actieve maatregelen ingevoerd om de CO2-uitstoot te beperken. Op deze manier leveren we een substantiële bijdrage aan het verduurzamen van onze diensten. Binnen het opgestelde CO2-reductieprogramma hebben we het CO2-bewust Certificaat Niveau 3 behaald. Meer informatie over de CO2-Prestatieladder kunt u vinden op de website van de SKAO. 

Bekijk hier het CO2-bewust Certificaat

Ontdek de wereld van YaWorks