case telecom provider

Een fundament voor versnelling en schaalvergroting

De insights:

Wat heeft het opgeleverd?

Herontwerp (post-merger) netwerk voor Telecom Provider

Eén van onze klanten, een grote exploitant van glasvezelnetwerken in Nederland, is onlangs samengegaan met een andere grote speler op de markt. Sinsdien levert het bedrijf internet met gigabitsnelheden, interactieve tv én vaste en mobiele telefonie aan consumenten en aan de zakelijke markt. Zij hebben de ambitie om zoveel mogelijk huishoudens toegang te geven tot razendsnel glasvezel. En dus zijn er serieuze groeiplannen om binnen 5 jaar miljoenen klanten op het nieuwe glasvezelnetwerk aan te sluiten. Om deze versnelling en schaalvergroting mogelijk te maken moest de onderliggende netwerkinfrastructuur daarop worden voorbereid. 

Probleem

Een complexe en kostbare lappendeken

Door de integratie van de twee bedrijven, moest het bestaande (WDM) netwerk bij de nieuwe fusie-organisatie onder beheer worden gebracht.
Tijdens de voorafgaande technische due dilligence, bleek dat de technologische staat niet passend was bij de groeidoelstellingen van de nieuwe organisatie. In de loop van de tijd was het netwerk teveel een lappendeken van unieke componenten en complexe oplossingen geworden. Waardoor een gemiddelde storing resulteerde in te lange oplostijden en dus in te hoge beheerskosten (in niet-gestandaardiseerde omgevingen is ieder probleem immers uniek). 
In eerste instantie werd gedacht dat een upgrade van het netwerk voldoende was om dit probleem op te lossen, maar door de wijze waarop het netwerk was ontstaan werd uitbreiding hiervan veel te kostbaar.
Toen de leverancier van de gebruikte technologie tenslotte aankondigde dat deze oplossing niet meer ondersteund zouden worden, werd het pure noodzaak om het netwerk volledig te vernieuwen. 

YaWorks werd gevraagd om het nieuwe (WDM)netwerk te ontwerpen en om tegelijkertijd een transitieplan te maken om van verouderde technologie naar een modern, beheersbaar en schaalbaar netwerk te komen.

De YA-factor

Met expertise en pragmatisme bruggen slaan

Met een acuut probleem, waarvoor de structurele oplossing een lange doorlooptijd kende, was stabiliserend ingrijpen nodig. Zonder desinvesteringen te doen die op termijn alsnog worden vernieuwd. Diepgaande expertise moet dan worden gecombineerd met pragmatisme: een typische Ya-factor.

Daarnaast hielpen wij de brug te slaan tussen oude- en nieuwe technologie. Een visie ontwikkelen voor de toekomst is één ding, maar de échte complexiteit begint pas wanneer daar - vanuit een sterk verouderde omgeving - gecontroleerd naartoe moet worden gemigreerd. Het is daarom een vereiste om met één been in de oude Tech te staan en met het andere in de nieuwe Tech: Ya-factor nummer twee.

Tenslotte kent een transformatie veel verschillende fasen en – niet onbelangrijk – verschillende belangen en stakeholders per fase. Doordat YaWorkers altijd vanuit onafhankelijkheid adviseren, is het overduidelijk wiens belangen wij behartigen: die van de opdrachtgever. 

De aanpak

capaciteit voor de ambities van morgen

Een toekomstbestendige oplossing voor de problemen van vandaag zou te lang op zich laten wachten. Daarom is onmiddellijk gestart om korte termijn verbeteringen te realiseren: 

  • De beheersbaarheid van het oude netwerk werd met behulp van standaardisatie naar een hoger niveau gebracht. Het aantal storingen nam daardoor af en oplostijden van storingen werden gereduceerd. 

Dit gaf stabiliteit en de nodige ruimte om te werken aan het netwerk van morgen:

  • Als onafhankelijk adviseur heeft YaWorks het programma van eisen en wensen vormgegeven en de begeleiding verzorgd van de aanbesteding van het nieuwe netwerk. Hierdoor konden de aangeboden oplossingen worden getoetst aan de technische en functionele eisen van de klant.

  • Wij hebben het design van het nieuwe netwerk uitgewerkt, om tenslotte de organisatie technisch te begeleiden tijdens de transitie naar het nieuwe WDM netwerk. 

  • Schaalbaarheid was een belangrijke drijfveer voor de vervanging, dus werd in het transitieplan bijzondere aandacht besteed aan het kosten efficiënt bijbouwen van nieuwe distributielocaties. Door significante uitbreiding met ruim 100 nieuwe locaties (waaronder- voor de techies onder ons -  20 op AMS-IX aangesloten core-locaties), werd ruim voldoende capaciteit gecreëerd om de groei ambities van de nieuwe organisatie te ondersteunen.

Ik ben er trots op dat we een netwerk dat eigenlijk een beetje organisch is gegroeid, naar de moderne tijd hebben kunnen brengen en met een duidelijke visie hebben kunnen herontwerpen. Zo spelen we als YaWorks een belangrijke rol in het AAN houden van de digitale samenleving.

YaWorks' Advanced Network Consultant