Optimaliseer het gebruik van uw data met CMDB.

Een uitgebreide CMDB (Configuration Management Database) en documentatiestrategie is van levensbelang voor iedere IT-omgeving. En niet in de laatste plaats bij het oplossen van storingen. Het is een goed referentiepunt voor al uw IT middelen en zorgt voor een veilige omgeving waar IT-staff problemen in real-time kan aanpakken en innovaties kunnen worden doorgevoerd. Niet alleen binnen de IT-omgeving maar ook in overkoepelende bedrijfsactiviteiten krijgt CMDB daarom een steeds belangrijkere rol.

YaWorks is expert op het gebied van CMDB.

YaWorks levert u de kennis en implementatie ervaring om uw CMDB succesvol te maken.

  • Hoe komt u tot een significatie kostenbesparing door beter gebruik van hardware- en softwaredata?
  • Hoe vereenvoudigt u met CMDB uw IT-processen? 
  • Hoe houdt u inzicht en transparantie bij het beheer van uw IT-activa?
  • In hoeverre worden uw servicebeheerprocessen (incident, problem, change en assetmanagement) met CMDB ondersteund? 
  • Hoe houdt u overzicht op wijzigingen in de IT-infrastructuur en controle op het kennisbeheerproces?
  • In hoeverre draagt een volledige en actuele CMDB bij aan de richtlijnen voor BCM (Business Continuity Management) en aan de wettelijke voorschriften en regelgeving? 
  • Hoe koppelt u CMDB met (bestaande) rapportagetools? 
  • Hoe ondersteunt CMDB een snelle disaster recovery bij calamiteiten?

Wij zijn trots om te werken voor:

Item 1 of 27