Blog

Apr 2023

De digital backbone: het fundament van een duurzame wereld

Auteur: Maarten Vervoorn

Een goede digital backbone is in staat om op verschillende manieren energie- en uitstootreducties te realiseren. Het verschilt per situatie wat mogelijk is, maar door slim om te gaan met het verbruik en de inrichting van digitale infrastructuur is het soms mogelijk om wel 60 tot 85 procent aan energie te besparen. De IT-infrastructuur moderniseren is dan ook een investering die de moeite waard is, zeker met het oog op de huidige energieprijzen. Daarnaast levert een goede digitale infrastructuur ook nog eens indirecte milieuvoordelen op, zoals de reductie van transport, CO2-uitstoot en afval.

Eén van de belangrijke onderdelen om met de digital backbone de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken is de beweging naar een consumptiemodel. Dit betekent dat systemen niet altijd op peak-capaciteit hoeven te draaien. Door capaciteit geautomatiseerd op- en af te bouwen, kan het energieverbruik worden verlaagd. 

Daarnaast is ook het vervangen van verouderde componenten door nieuwe, zuinigere componenten een wezenlijk onderdeel van een digital backbone strategie, wat bijdraagt aan het verlagen van het energieverbruik. Bijkomend voordeel is dat een goede digital backbone een beter samenwerkingsklimaat faciliteert voor werken op afstand. En als medewerkers meer thuiswerken zijn er ook weer minder reisbewegingen nodig, met minder CO2-uitstoot als resultaat en een kleiner milieubelastend effect.

Om dit succesvol te laten zijn, moeten deze uitdagingen wel vanuit de bedrijfsstrategie aangepakt worden. Zo kan het doel verankerd worden in de gehele organisatie, en speelt het niet alleen op de IT-afdeling. Het is dan ook belangrijk om duurzaamheid meetbaar te maken, zodat er strategische doelen geformuleerd kunnen worden.

Maak duurzaamheid meetbaar
Om de mate van duurzaamheid van de digitale infrastructuur te meten, zijn er verschillende methoden beschikbaar. Eén van de meest gebruikte manieren is door middel van modellen die de (totale) CO2-uitstoot berekenen. Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met zowel de directe uitstoot, die direct verband houdt met de activiteiten van de digitale infrastructuur, als de indirecte uitstoot, bijvoorbeeld de hoeveelheid papier die kan worden bespaard door te digitaliseren.

Er zijn diverse normeringen, zoals het Greenhouse Gas Protocol, die bedrijven en organisaties kunnen helpen bij de berekening van de CO2-uitstoot. Als je daarbij het energieverbruik van het datacenter meet en bespaarmogelijkheden inventariseert, dan kan je met deze inzichten de digitale infrastructuur aanmerkelijk verduurzamen. 

Laaghangend fruit
Gelukkig bestaat het verduurzamen van de IT-infrastructuur niet alleen uit ingewikkelde strategische vraagstukken en meterstanden van derde partijen; er zijn zeker ook quick wins. Denk hierbij aan het verminderen van complexiteit met de inzet van automatisering. Hiermee wordt de efficiëntie verhoogd en worden onnodige componenten verwijderd, wat ook weer een lagere CO2-uitstoot en minder energieverbruik brengt. 

Duurzaamheid in de cloud
Ook in de cloud kunnen stappen worden gezet in de richting van efficiëntie en energiebesparing. Maar uitbesteding van de digitale infrastructuur aan een derde partij is niet altijd de meest logische optie voor bedrijven. Zoals bij Defensie, hier is uitbesteding niet mogelijk vanwege compliance-regelgeving. Duurzaamheid mag dan een belangrijke overweging zijn, het kan in dit soort gevallen niet ten koste gaan security. 

Een hybride model, waarin IT-oplossingen worden ingezet waar ze het beste passen, biedt in veel gevallen de meest efficiënte oplossing. Hier kunnen cloud-oplossingen een belangrijke rol spelen in energiebesparing. 

Digitalisering en energietransitie 
De digitalisering van de samenleving wordt soms beschouwd als een bedreiging voor het milieu, omdat de technologie veel energie vereist. Dit is geen gekke gedachte, want pen en papier hoef je niet op te laden maar een tablet wel. Echter, is het belangrijk om te beseffen dat digitalisering ook bij kan dragen aan een groenere samenleving en kan zorgen voor efficiëntere productieprocessen en CO2-reductie. 

Dat dit geen zwart-witplaatje is, moge inmiddels duidelijk zijn. Zo slurpen cryptomunten bakken aan energie zonder dat we er als samenleving, vooralsnog, echt iets mee opschieten. Maar de grote technische ontwikkelingen die ons uiteindelijk van de fossiele brandstoffen moeten verlossen, zoals slimme auto’s, zonnepanelen en windmolens, moeten om echt duurzaam te kunnen zijn, gebouwd worden op een stevig digitaal fundament.

Welke investeringen zich het beste of snelste terugbetalen, is afhankelijk van de specifieke doelen en uitdagingen van een bedrijf of sector. Het begint bij het vinden van het laaghangend fruit en inefficiënte systemen en processen als eerste te vervangen door meer duurzame oplossingen. 

Deel op