Nieuws

Apr 2024

Onze digitale autonomie staat onder druk

Opiniestuk door Maarten Vervoorn

Juist nu de EU er alles aan doet om de macht van Big Tech in te perken, komt het besluit van SIDN de beheerder van het Nederlandse .nl-domein, om een deel van haar dienstverlening onder te brengen bij AWS, als een verrassing. De vraag is of het, ook gezien de huidige geopolitieke onrust in de wereld, wel een goed idee is om onze kritieke digitale infrastructuur (deels) onder te brengen bij een Amerikaanse cloud-provider, en daarmee weer een stukje van onze onafhankelijkheid in te leveren?

Uiteraard is er technisch voordeel te behalen met een verplaatsing naar de cloud maar een aantal argumenten die SIDN aandraagt voor deze beslissing zijn toch op zijn minst opmerkelijk te noemen. Bijvoorbeeld:
”Je maakt je als organisatie bovendien onnodig kwetsbaar, wanneer slechts een handjevol medewerkers diepgaande kennis heeft over een technologie die wel essentieel is voor de continuïteit van jouw bedrijfsvoering.”
Het is een illusie om te denken dat je met het verplaatsen van systemen naar de cloud van AWS geen diepgaande expertise meer nodig hebt. OK, je hebt misschien niet meer te maken met fysieke servers en storage systemen, maar daarvoor in de plaats heb je wel specifieke AWS cloud expertise nodig om de systemen in de lucht te houden en daar heb je dus net zo goed specialisten voor nodig. 

Er is nog een onlogische bewering: “Tegelijkertijd stijgen de kosten wel, onder meer doordat meer inspanningen nodig zijn om de cybersecurity op peil te houden.” 
Maar als je de systemen op AWS plaatst is de uitdaging van goede cyber security niet automatisch opgelost. Zeker met de snelle veranderingen in de wereld, zal je hier altijd in moeten blijven investeren, ook in de cloud, misschien wel júist in de cloud.

Daarbij is het nog maar de vraag of de beoogde kostenbesparingen überhaupt realistisch zijn, gezien het feit dat er ook aanzienlijke extra kostenposten bij deze overstap te verwachten zijn.
Het was misschien een beter idee geweest om het datacenterbeheer te outsourcen aan een Europese partij, die de fysieke infrastructuur voor je beheert. Want dan maak je de Nederlandse kritieke infrastructuur niet afhankelijk van providers op een ander continent. Waarom hier niet voor gekozen is blijft een raadsel. 

Vorig jaar schetste deze audiothriller een beeld van de risico's van afhankelijkheid van IT. Het leek een fictief scenario, maar inmiddels haalt de werkelijkheid de fictie in. Alles is tegenwoordig met elkaar verbonden. Het is zaak een goede afweging te maken over waar je cloud voor inzet, waar gaat het voordelenen voor je opleveren en waar brengt het meer risico met zich mee? Zorg er in ieder geval voor dat je goed voorbereid bent en dat je weet hoe het IT-landschap er in jouw organisatie uitziet. Als je voldoende inzicht hebt en weet waar de risico’s liggen, dan kan je bij een calamiteit in ieder geval snel schakelen en houd je de controle in eigen hand/land 😊

Deel op