Blog

Nov 2023

De klassieke IT-admin bestaat (straks) niet meer

Blog door Martijn van Calker

Het IT-beheer is nog altijd veel te veel handwerk. Automatisering moet ook in de kernprocessen van de organisatie grootschalig worden doorgevoerd om een efficiëntieslag te slaan. Daar zijn development-skills voor nodig, en menig IT-beheerder heeft daar (nog) te weinig kennis van. Het is tijd om daar verandering in te brengen.

Beheertaken blijven altijd belangrijk, dus de rol van de klassieke IT-beheerder is nog lang niet uitgespeeld. Maar om werkdruk te verlagen, sneller veranderingen door te kunnen voeren en écht in beheer te komen in plaats van achter de feiten aan te lopen, moet de inhoud van deze rol wel drastisch gaan veranderen. En iedere organisatie die zorg wil dragen voor zijn digitale backbone zal hier ook serieus werk van moeten maken. Automatisering staat hierin centraal.

Elke change-request die iemand in een ticket systeem doet is nog steeds veel handwerk en kost dus veel tijd. Ondanks dat de drempel om met ‘automation first’ aan de slag te gaan steeds lager wordt doordat er tegenwoordig meer tooling beschikbaar is, zijn veel admins toch bang om de controle hierover uit handen te geven. Terwijl het gros van de problemen juist veroorzaakt wordt door handwerk, of althans menselijk handelen. 
Automation development is in feite noodzakelijk in elke omgeving en zou in elke vacaturetekst bovenaan moeten staan. Domeinkennis én development-skills gaan hierbij hand in hand. 

Fundament aanpakken
De uitdaging is dat dit een aanpassing vraagt aan de digitale backbone. Zaken aanpassen aan de oppervlakte door bijvoorbeeld nieuwe tools toe te voegen zijn vaak van korte duur of alleen cosmetisch. Om echt verschil te maken moet het fundament aangepakt worden. Een mooi huis op een zakkend fundament zal naar verloop van tijd toch schade oplopen. Hoe lang laten organisaties dit nog op z’n beloop?

Er zijn wel wat drempels te nemen. Mensen uit de traditionele beheer organisatie moeten tijd kunnen investeren om nieuwe vaardigheden te leren. Development heeft een steile leercurve dus het kost ook een aanzienlijke inspanning om hier echt verder in te komen. Daarbij is de digital backbone nog steeds een ondergeschoven kindje. Over het algemeen is er meestal meer interesse in het creeren van nieuwe features die direct waarde opleveren voor de business, dan dat er serieus wordt gekeken naar de laatste features op het gebied van bijvoorbeeld security of netwerkautomation. Terwijl juist op deze vlakken vaak winst valt te behalen. 
Digitale Infrastructuur is een geweldig interessant vakgebied waar, niet alleen vanuit de business maar ook vanuit opleidingen, onterecht te weinig aandacht voor is. Software development mag misschien een sexyer imago hebben, maar platform engineering is hot op dit moment. Een mooie app is leuk, maar wie zorgt er uiteindelijk voor dat die app ook goed kan blijven draaien?

Tips om te starten
Ieder bedrijf dat de uitdaging aan wil gaan en met automation wil beginnen, doet er goed aan met een paar zaken rekening te houden. Als eerste is het verstandig een testomgeving op te zetten, en de automatisering niet direct op de productieomgeving los te laten. Ook is het handig om bijvoorbeeld te beginnen met Cloud Automation en hier eerst de nodige ervaring op te doen, voordat je de volgende stap zet naar de onpremise omgeving. De Cloud kan een veilige speeltuin zijn voor automation en infra-as-a-code. Het loont om hier serieus naar te kijken.

Daarnaast is een langetermijn visie belangrijk. Door verder te kijken wordt ook schaalbaarheid een factor die in de ontwikkeling wordt meegenomen. Kijken naar hoe het platform nu wordt gebruikt is nuttig, maar houd ook rekening met hoe de eindgebruiker het in de toekomst (mogelijk) gaat gebruiken.

Ten slotte de tip om niet alles zelf uit te vinden of te ontwikkelen. Heel veel wordt tegenwoordig software-defined aangeboden. Ideaal om daar mee te beginnen. Zowel voor it-development als it-beheer, die dus nog steeds prima naast elkaar kunnen blijven functioneren. Al zou ik iedere IT-beheerder sterk adviseren om met automation aan de slag te gaan.

Deel op