Blog

Apr 2021

Drie redenen waarom netwerk automation échte prioriteit verdient.

Automatisering gaat al heel lang over zoveel meer dan efficiency of meer doen met minder personeel. Het gaat erom dat we door nieuwe technologie, ineens zeer waardevolle nieuwe mogelijkheden krijgen die zonder automatisering helemaal niet mogelijk waren. Voor onderwerpen als blockchain, Virtual Reality of AI lijkt iedereen dat als vanzelf te zien, maar in de ‘back-end’ van IT lijkt datzelfde principe juist moeilijk te worden begrepen – ook door IT-leadership zelf. Maar voor een succesvolle digitale transformatie, kan juist dat fundament – uw IT back-end - nooit worden overgeslagen.

Uw back-end is een randvoorwaarde voor succesvolle digitale strategie, omdat wendbaarheid, controleerbaarheid, schaalbaarheid, veiligheid en (kosten)efficiency juist daar hun oorsprong vinden. Hoogste tijd dus om uw digital backbone op orde te maken, en het netwerk is een prima plek om te starten. 

Hier zijn drie belangrijke redenen waarom:

  1. Zet de kraan dicht 
    Met een groeiende hoeveelheid verkeersstromen van en naar gebruikers, door toenemende applicaties in de cloud en on-prem, door wildgroei in connected devices en locaties wereldwijd, neemt de complexiteit van het netwerk toe. Veranderingen worden a) kostbaarder, b) complexer en c) risicovoller. Uw operationele team om die werklast aan te kunnen groeit gestaag, maar desondanks duren changes nog steeds veel te lang en is er nog steeds geen tijd voor structurele verbeteringen. Als u dan toch mensen aanneemt, start dan met specialisten aan te nemen die routinematige werkzaamheden kunnen automatiseren. Dan wordt dweilen in ieder geval een optie, want de kraan staat beter dicht...

  2. Verbeterde beschikbaarheid
    Menselijk falen is de nummer 1 oorzaak van ernstige verstoringen. In complexe, niet gestandaardiseerde omgevingen (lees: bijna iedere grote IT-omgeving), is een fout zo gemaakt en duurt het ook nog eens veel te lang om storingen op te lossen. Netwerkverstoringen hebben gemiddeld genomen flinke impact op beschikbaarheid van kritieke bedrijfsfuncties. De kans op menselijke fouten wordt significant kleiner door repetitief werk te automatiseren. Daarnaast wordt, met groeiende complexiteit en dito kans op fouten, de change bereidheid steeds kleiner en het vertrouwen in de ondersteunende IT-organisatie ook (zij maken dingen stuk en oplossen duurt veel te lang). Minder fouten geeft dus meer vertrouwen en er komt meer vrij tijd voor operationele teams om dingen te doen die er echt toe doen.

  3. Snellere ‘time to market’
    Het beschikbaar maken van nieuwe diensten over het netwerk (aan medewerkers, ketenpartners en/of klanten) is tijdrovend. Dat is feitelijk complete verspilling want het netwerk zelf voegt aan de functie zelf niets toe (de applicatie is de applicatie, nietwaar?). Het is alleen erg lastig bij een applicatie of sensor komen zonder netwerk... Het netwerk moet daarom in staat zijn noodzakelijke wijzigingen volledig veilig en geautomatiseerd door te voeren, in een kwestie van seconden of minuten en niet door een stroperig changeproces van weken of maanden. Standaardisatie en automatisering zijn daarin, mits goed toegepast, dé randvoorwaarde om diensten snel (en betrouwbaar/veilig) operationeel te krijgen.

Deel op