Industry Insight

Apr 2024

In finance is meer tech kennis in de board vereist

Technologie heeft de financiële wereld de afgelopen jaren drastisch veranderd. Traditionele banken moeten een enorme innovatieslag slaan om geen terrein te verliezen aan digitale alternatieven. Grote financiële instellingen hebben de grootste moeite om zich snel aan te passen aan de snel veranderende digitale omgeving en een digital first strategie volledig te omarmen. En dan staan we nog maar aan het begin van de mogelijkheden die slimme technologieën ons bieden.

Banken transformeren steeds meer tot IT-bedrijven met banklicenties, waarbij tech-skills cruciaal zijn voor succes. De verschuiving naar een digitale financiële wereld vereist ook een nieuwe mindset bij werknemers. Technologische vaardigheden worden steeds belangrijker, terwijl traditionele banen in de financiële sector verdwijnen. Kijk bijvoorbeeld naar ABN-AMRO, daar waar er ruim 10 jaar geleden nog meer dan 150.000 mensen werkten, zijn dit er tegenwoordig nog net 20.000.
Bedrijven die zich richten op digital first-strategieën, floreren door efficiëntie en gemak te bieden aan klanten. En ze worden ook wel gedwongen om te innoveren en een digital first-strategie te omarmen, want klanten kiezen hun bank inmiddels op basis van gebruiksvriendelijke apps en verwachten duurzaamheid en transparantie van financiële instellingen. Knab-bank is een goed voorbeeld: In korte tijd wisten zij – dankzij een digital first strategie – razendsnel te groeien naar 350.000 klanten. Maar ook zij moeten continu alert blijven om flexibel in te kunnen springen op de laatste technologische veranderingen.

Tegenwoordig draait het in finance in de eerste plaats om tech-skills en daarna pas om bankierkennis. Alleen maakt de complexiteit van technologie het moeilijk voor bestuurders en toezichthouders om de technologische ontwikkelingen goed te doorgronden om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Bart Deuss (CEO van YaWorks) kent dit vanuit de praktijk:
“Om te overleven moet er veel meer tech-vertegenwoordiging komen, zowel op de werkvloer als in de directiekamer. Je hebt mensen nodig die techniek echt begrijpen en dat op een relevante manier aan bankiers kunnen uitleggen. Ze moeten technische zaken begrijpelijk vertalen, zodat de board de juiste beslissingen kan nemen. Een foute keuze over de richting van je digitale strategie is impactvol. De duurste fout die je kan maken is nu het verkeerde IT-pad inslaan.”

Eerder bespraken we dit ook met Ebbe Negenman (Chief Risk Officer en directielid bij KNAB) en Chris Martlew (CTO bij LoopingOne).  Gezien de schaarste aan goede IT-professionals is het volgens Ebbe Negenman raadzaam dat banken veel meer de samenwerking opzoeken en zaken die niet competitiegevoelig zijn met elkaar gaan delen. Of bepaalde IT-zaken outsourcen aan specialistische bedrijven die hierin slimmer zijn. 

Een bijkomende uitdaging is alle wet- en regelgeving die veilig bankieren voor consumenten moet garanderen. Dit maakt dat financiële instellingen van onder tot boven gecontroleerd worden. 
Hierbij wordt het dus óók voor toezichthouders steeds belangrijker om inhoudelijk echt te begrijpen hoe technologieën werken, om straks de controles nog goed uit te kunnen voeren.

Uiteindelijk moeten we meebewegen met de eisen die de maatschappij aan ons stelt.
En we staan feitelijk nog maar aan het begin van de mogelijkheden die slimme technologieën ons bieden. Maar zowel IT als de boardroom zullen extra inspanningen moeten leveren om elkaar echt te gaan begrijpen. Chris Martlew concludeert het als volgt:  “IT is too important to be left up to the IT department. Elk bedrijf is een IT-bedrijf aan het worden en zeker de financiële sector moet digital-first gaan ademen.”

Het complete interview met Ebbe Negenman, Chris Martlew en Bart Deuss vind je hier.
Of luister naar de audiothriller over de risico’s van onze afhankelijkheid van IT.

Deel op