Blog

Aug 2023

Microservices uit de cloud zijn een perfect fit… als ze passend zijn

Blog Martijn van Calker - Consultant bij YaWorks

Op het eerste gezicht lijkt het een tegenstrijdig verhaal. Alles en iedereen lijkt overtuigd te zijn van de voordelen van de cloud en microservices om diensten en apps makkelijk te ontwikkelen en aan te bieden, maar streaming-provider Amazon Prime Video gooide recent zijn gedistribueerde serverless architectuur (van AWS) eruit om ‘terug’ te gaan naar een monolith-infrastructuur. En toch is het een logische stap die misschien wel meer bedrijven gaan zetten.

Dit wordt geen pleidooi voor microservices, dan wel een monolith-architectuur. Wel is het een compliment aan een organisatie die zichzelf durft te evalueren en een oproep aan andere bedrijven om hetzelfde te doen.
De aanleiding in het kort: Veel bedrijven stapten de afgelopen jaren over naar een serverless of microservices-architectuur, ten koste van een monolith. De belangrijkste reden was dat een monolith infrastructuur weinig schaalbaar zou zijn en gigantische netwerken opleverde, waardoor veranderingen aan een applicatie ervoor zorgden dat een hele stack moest worden bijgewerkt. Maar uit een interne business case van Amazon Prime Video blijkt dat zij 90 procent kunnen besparen op infrastructuurkosten door over te stappen naar een monolith-omgeving.

De exacte definitie van een monolith infrastructuur is een discussie, maar die laat ik buiten beschouwing om het punt te maken: Blijf valideren of de ingeslagen weg de juiste is. Wat het bedrijf heel goed heeft gedaan is bijhouden of de architectuur de groei van het bedrijf kan bijhouden en toekomstige groei kan ondersteunen. Het antwoord van de engineers hierop is ‘nee’. Hiervoor zijn een paar elementen noodzakelijk. Amazon Prime Video krijgt van moederbedrijf Amazon de ruimte om als business unit vrij beslissingen te nemen over de inrichting van hun omgeving. Zo kunnen ze afscheid nemen van AWS-diensten. Daarnaast is er ruimte voor engineers om tijd te besteden aan validatie van de architectuur, en wordt er blijkbaar geluisterd én gehandeld naar hun bevindingen.
Continue validatie en evaluatie

De digitale backbone van een organisatie is precies dat: de ruggengraat waarmee alles staat of valt. Bedrijven moeten continu kijken naar de complexiteit van een omgeving, de kosten, de runtime en nagaan of dit voldoet aan de wensen, bedrijfsprocessen en ambities. Microservices zijn een hele goede keuze als je snel wilt schakelen en groeien, voor een agile inrichting van bedrijfsprocessen en -aansturing. Maar ze zijn niet het antwoord op alles.
Continue validatie betekent, soms ook na jaren, dat je terug gaat naar de tekentafel en een architectuur vernieuwd, of zelfs opnieuw vormgeeft. Een drietal kernvragen ligt hieraan ten grondslag.

  • Zijn de kosten (voor de cloud of een andere infrastructuur) nog te verantwoorden? En zijn die kosten op langere termijn nog onder controle te houden (bijvoorbeeld bij groei van de onderneming met uitbreiding diensten of nieuwe klanten).
  • Wordt de beoogde schaalbaarheid daadwerkelijk behaald? Of is het slimmer om over te stappen naar iets simpelers dat de huidige workload beter ondersteunt?
  • Kan de onderneming de gekozen infrastructuur aan qua beheer en complexiteit? Iedere omgeving vraagt andere kwaliteiten van de mensen die het draaiende houden. Die mensen en die kwaliteiten moeten wel beschikbaar zijn.

Bedrijven in een sterke groeifase nemen niet altijd de tijd om te evalueren. Vaak zijn ze druk bezig met de alledaagse praktijk, en lukt het niet om vooruit te kijken. Evalueren is immers niet hetzelfde als terugkijken. Validatie van een bestaande IT-omgeving is juist met het oog op morgen van belang. Start-up, scale-up of gevestigde onderneming, eigenlijk doet iedere organisatie er goed aan om op gezette tijden te kijken hoe het bedrijf ervoor staat. En soms moeten dan onverwachte keuzes worden gemaakt, om juist de groei in de toekomst blijvend te ondersteunen.

Deel op