Nieuws

Feb 2023

Niet alleen de Belastingdienst heeft sterk veroudere ICT

Het NRC bracht onlangs een verontrustend bericht naar buiten over de Belastingdienst. Uit interne analyses blijkt dat de IT-systemen bij de Belastingdienst verouderd zijn en dit wordt inmiddels als een zeer groot gevaar beschouwd door externe IT-specialisten. Dit is een zorgwekkende situatie die grote consequenties kan hebben voor de financiële stabiliteit van Nederland. 

Het artikel over de staat van de IT bij de Belastingdienst gaat over problemen met verouderde software en systemen, maar daar ligt, zeer waarschijnlijk, een verouderd fundament aan ten grondslag. De situatie bij de Belastingdienst benadrukt maar weer eens hoe afhankelijk we zijn geworden van IT. Bij het vervangen van legacy software-systemen moeten we niet de onderliggende digitale infrastructuur vergeten. Helaas is dit probleem niet enig en uniek. We zien dat veel organisaties verspreid over verschillende sectoren hun ‘digitale backbone’ onvoldoende op orde hebben. Dit vormt een groot bedrijfsrisico, maar brengt ook uiteenlopende onderdelen van onze samenleving in gevaar, doordat processen vastlopen.

Het is belangrijk dat organisaties actie ondernemen om hun digitale fundament te verbeteren, te moderniseren en up-to-date te houden. Belangrijk voor veiligheid en continuïteit, maar ook om innovatie en bijvoorbeeld een duurzamere bedrijfsvoering mogelijk te maken.

De onderliggende oorzaak is vaak dat IT-infrastructuur niet hoog genoeg op de agenda staat van de directie. Onderliggende systemen zijn vaak een complex onderwerp en worden niet gezien als 'sexy'. Hierdoor hebben IT-afdelingen moeite om aandacht te krijgen voor dit probleem op board-niveau. Dit zorgt op zijn beurt weer voor onnodige kosten en risico's op de lange termijn.

Het is tijd voor bedrijven en overheden om hun digitale fundament serieus te nemen en te investeren in een moderne en innovatieve IT-infrastructuur. Alleen zo kunnen we de Nederlandse overheidsinstellingen én bedrijven de upgrade geven die ze nodig hebben. Dit is belangrijk voor de bedrijfscontinuïteit en -veiligheid, en voor onze maatschappij als geheel.

Deel op