Blog

Mar 2024

Overname VMware door Broadcom: Licenties in de Mist, maar er is licht aan de horizon.

Blog door Tomas ten Dam

De recente aankondiging van de overname van VMware door Broadcom creëert nogal wat onrust in de IT-wereld. Er is veel onduidelijkheid ontstaan rondom het vertrouwde landschap van VMware, en het bijbehorende licentiebeleid. Organisaties die afhankelijk zijn van VMware’s virtualisatie- en cloudtechnologieën zitten met vragen over de toekomst. Wat gaan deze veranderingen betekenen voor de lopende licenties en wat voor mogelijke extra kosten brengt dit met zich mee? Tomas ten Dam, IT-infrastructuur consultant bij YaWorks schijnt zijn licht op deze zaak.

Eén van de maatregelen die wordt doorgevoerd vanuit VMware is de overschakeling van het traditionele perpetual licensing naar een meer flexibel subscription-based model. Deze ontwikkeling is niet uniek voor VMware. Andere bedrijven maakten eerder al met succes de overstap naar subscription-based licenties. Met de overname van VMware door Broadcom, wordt deze trend versneld. Hoewel de exacte impact momenteel nog onduidelijk is lijkt het erop dat bedrijven mogelijk met aanzienlijke extra kosten geconfronteerd kunnen gaan worden. 

Voor je je gedwongen voelt om automatisch over te stappen naar het nieuwe licentie model, is het goed om uit te zoeken welke alternatieven er zijn voor jouw specifieke situatie. Om straks een wel overwogen beslissing te nemen is het belangrijk om de verschillende scenario’s op een rijtje te zetten. 
Het grootste verschil met het huidige licentiemodel is dat losse producten worden niet meer worden aangeboden maar in een samengestelde bundel worden verkocht. Waarmee sommige klanten voor een voldongen feit komen te staan dat ze producten moeten afnemen die ze nu niet gebruiken. Aan de andere kant betekent het voor klanten die nu nog losse producten afnemen dat zij wellicht goedkoper uit zijn. 
Daarom is dit het uitgelezen moment om de onderliggende infrastructuur van applicaties te heroverwegen en te evalueren of andere oplossingen mogelijk beter aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Navigeren door Onzekerheid: Jezelf voorbereiden en kansen pakken  
Veranderringen brengen altijd onzekerheid met zich mee. Of het nu gaat om functionaliteit of, zeker niet in de laatste plaats, om de impact op de kosten. De aanstaande verandering van het licentie model gaat elke organisatie raken, en je moet dus alle mogelijke scenario's op een rijtje hebben om de juiste beslissing te kunnen nemen voor jouw specifieke situatie. Iets wat in eerste instantie kosten efficiënter lijkt kan uiteindelijk duurder uitpakken. In de volgende drie scenario’s lichten we mogelijke keuzes toe:


1.    Overstappen op het nieuwe licentie model:  We begrijpen dat niet elke verandering noodzakelijk is, en als het huidige systeem goed functioneert, kan ondanks de mogelijke kostenstijging behoud ervan een legitieme keuze zijn. Inzicht in de kosten en functionaliteit in de voor jou specifieke situatie is hierbij essentieel. Consolideren van de omgeving is hierbij een voorwaarde.

2. Versnel Cloud-initiatief: Het versnellen van een Cloud-initiatief is een andere overweging. Het voordeel van Cloud is flexibiliteit en schaalbaarheid. Daarnaast biedt Cloud ontelbare services waarvan jouw organisatie kan profiteren. De kosten van Cloud ten opzichte van het nieuwe licentie beleid van VMWare komen hiermee mogelijk in een ander perspectief te staan. 

3. Overstappen naar een ander platform: Dit is een ingrijpende verandering, maar als het einde van de levenscyclus van het huidige platform nadert, kan nu overstappen naar een ander platform een slimme keuze zijn. Het is goed om onderzoek te doen naar verschillende passende alternatieven. Dit is het uitgelezen moment om nog een keer een vergelijking tussen de verschillende platformen te doen en kostenbesparing op de lange termijn te realiseren. 

Wat nu?
Nu je een beeld hebt van de verschillende scenario’s die er zijn, moet je nog een paar stappen zetten om te beslissen hoe je met de gevolgen hiervan omgaat en hoe je de impact van dit alles bepaalt. Begin met het grondig in kaart brengen van de omgeving. Neem vervolgens de tijd om je huidige licentiestructuur te bestuderen en controleer of je VMWare-partner nog steeds dezelfde status heeft. Evalueer tot slot wat de effecten van de nieuwe licentiestructuur zijn op het gebruik van je huidige producten. Door al deze stappen te zetten, neem je uiteindelijk een weloverwogen besluit. 


De veranderingen in het licentiebeleid kunnen een katalysator zijn voor organisaties om hun opties te heroverwegen en alternatieven te onderzoeken. In plaats van een obstakel kan deze periode van verandering dus ook een stimulans zijn voor innovatie en het verkennen van nieuwe mogelijkheden op het gebied van virtualisatie en Cloud technologie.
Het is voor organisaties daarom cruciaal om een goede afweging te maken tussen de financiële impact tussen de additionele VMware kosten en een ingrijpend project als de vervanging van het huidige platform.

Deel op