Visie op IT

Apr 2024

Het blijft een uitdaging om de sleutelrol van de digital backbone uit te leggen

Digitale infrastructuur vormt het fundament voor innovatie maar wordt nog te vaak verwaarloosd. Terwijl er enorme winst te behalen valt voor wie dit goed aanpakt. Om kansen te pakken, moeten we juist nu investeren in een toekomstbestendige digitale infrastructuur. Dit stellen Nick Smaling (partner bij de Boston Consulting Group) en Bart Deuss (eigenaar van YaWorks) in een gesprek over de toekomst van IT.

De digitale infrastructuur is het fundament - de digitale backbone - voor innovatie, maar grote bedrijven hebben vaak verouderde IT-backbones vanwege terughoudendheid bij het vernieuwen. Het is zowel een IT- als een organisatorisch probleem, waarbij de business case vaak moeilijk te maken is.
Bedrijven investeren liever in front-end innovaties zoals apps, maar verouderde infrastructuur belemmert juist deze ontwikkelingen. Door de complexe lappendeken van systemen ontstaan vaak onderhoudsproblemen, worden beperkingen veroorzaakt en hiermee wordt het onderhoud ook duur en tijdrovend.

Nick Smaling (BCG) ziet wat dit in de praktijk betekent: “Nieuwe 'digital native'-bedrijven concurreren met gevestigde partijen die al veel langer bestaan en die door de jaren heen aanzienlijke achterstanden hebben opgebouwd in hun digitale ruggengraat”.

Bart vult aan: “Infrastructuur is geen doel op zich en wordt gezien als een pure kostenpost waarvoor eigenlijk geen budget is. Het is voor een CIO vaak lastig uit te leggen aan een bestuur dat onderhoud aan iets ongrijpbaars als infrastructuur het zou moeten winnen van het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit waar de business al zo lang op wacht. Vervolgens slagen zij er vaak niet goed in uit te leggen waarom deze investering nodig is - dus gaat het feest vaak niet door.”

Toch begint het besef langzaam te groeien dat zonder een toekomstbestendige digitale ruggengraat digitale ambities niet waar kunnen worden gemaakt.  Want nu investeren in het digitale fundament is noodzakelijk om de volgende innovatieslag te kunnen maken. Het is een randvoorwaarde voor succes.

Tips voor bedrijven die dit serieus aan willen pakken zijn onder meer een focus op digital-first en het verbinden van de digitale strategie met de architectuur. Hiervoor moet ook op directieniveau meer kennis van IT ingebracht worden, zodat visie en executie dichter bij elkaar komen.
Het aanpakken van deze uitdagingen opent nieuwe kansen voor innovatie, met technologieën als AI die hierbij een sleutelrol kunnen spelen.

Het complete interview met Nick en Bart vind je hier.
Of luister naar de audiothriller over de risico’s van onze afhankelijkheid van IT.

Deel op